Lesotho sett med norske speiderøyne

Nedre Buskerud krets har igangsatt et samarbeidssprosjekt om speiding i Afrika. Formålet med dette prosjektet er å gi speidere/rovere/ledere fra vår egen krets en mulighet til å sette seg inn i afrikanske speideres hverdag ⤻ ved å REISE dit selv!

BAKGRUNN:
Vi er i den heldige situasjon at kretsen sitter på mye verdier i form av spilleautomat inntekter. Disse pengene skal benyttes til speiderarbeid. Ved NBK?s årsmøte ble det vedtatt å sette ned en komité som skulle jobbe fram et samarbeidsprosjekt som speidere og ledere kunne delta i. Tankene bak prosjektet er å kunne sende en delegasjon av våre speidere /rovere/ ledere til et samarbeidsland i Afrika, for å kunne sette seg inn i deres dagligliv og speiderliv og få et videre perspektiv på speiding som en internasjonal bevegelse – Hva kan vi lære av dem og hva kan vi gi tilbake?

MÅL:
Målet er å sende 4 speidere og 2 ledere fra kretsen til et samarbeidsland i Afrika som driver speiderarbeid. Komiteen har valgt seg ut Lesotho. Et lite land som ligger i høylandet inne i
Sør-Afrika. NSF har vært inne i landet i flere år og hjulpet til med oppbyggingen av et speidersenter. NSF er ute av dette prosjektet nå og det er en fin anledning for oss å fortsette der forbundet slapp. Komiteen har blitt anbefalt dette landet av norske speidere som selv har vært en del i Afrika og som regner Lesotho som et trygt reisemål. Speiderne/roverne skal være 13-19 år. (ikke fylt 20 før de reiser)

UTFORDRINGEN:
For å komme i betraktning må troppene sette seg ned og lage sitt eget prosjekt om speiding i Lesotho. Dette prosjektet skal være troppens â¤?utfordringâ¤? og skal hete â¤?Lesotho sett med norske speiderøyneâ¤?. Troppen/roverlaget skal finne ut mest mulig om Lesotho for så å systematisere det og presentere som for eksempel rollespill, power-point presentasjon, posters, foredrag m.m. Presentasjonens varighet skal være mellom 15-20 minutter.
Prosjektet skal være en samlende oppgave for troppens patruljer/ eller roverlaget og kan løses på en valgfri måte, som nevnt ovenfor.

Det ferdige prosjektet legges fram for komiteen som en audition lørdag 1.april kl.12:00 på Speiderhuset i Hyggen

UTVELGELSEN:
Troppene /roverlagene konkurrerer med hverandre om det beste prosjektet og må i tillegg presentere sine kandidater, som er villige til å reise til Lesotho, sammen med de fem andre fra kretsen. Det samme gjelder lederne.
De av lederne som er interessert i å delta som leder til Lesotho, må selv levere et personlig innlegg med en begrunnelse om: â¤?hvorfor JEG er den beste til å lede denne gruppen..â¤?
Den endelige utvelgelsen skjer av komiteen og KAN føre til at enkeltpersoner PÅ TVERS av troppene blir valgt ut. To gutter og to jenter. Speiderne må derfor være villige til å reise som sin tropps representant, sammen med fem andre fra kretsen som de ikke kjenner så godt.

MEN den utvalgte gruppen vil bli godt kjent gjennom de obligatoriske samlingene i juni, september og november, før avreisen til Lesotho(7-10 dager) i jula 2006.

SELVE REISEN:
Avreise i jula 2006, 7-10 dager
Besøke speidersenteret i Maseru 4-5 dgr. (work-shop)
Zulu safari?
Minileir
Knytte kontakter
(Detaljer om reisens innhold skapes gjennom de tre forberedende samlingene)

PRIS:
Turen er kostnadsberegnet til kr. 20.000,- per reisende. Dvs. kr.120.000,- for hele gruppa.
Hver av deltagerne betaler kun 10 % av dette, dvs. kr. 2000,- pr. stk. Resten dekkes av kretsen.

HJEMME IGJEN:
Prosjektet skal være en spire til inspirasjon til videre speiderarbeid i kretsen etter hjemkomst, med internasjonalt arbeid som fokus.( F. eks â¤?nord-sørâ¤? merket) Treningsprogrammet sier mye om internasjonalt arbeid:

Samfunnsengasjement:
-â¤?speidere skal gjennom et prosjekt bevisstgjøre seg egne og andres verdier og holdningerâ¤?
Vennskap:
-��bli kjent med andre kulturer og grupper av mennesker�
Samfunnsengasjement:
-â¤?å utvikle forståelse for forhold som bidrar til å skape samfunnsidentitet og tilhørighetâ¤?
Vennskap:
-� delta i aktivitet som stiller krav til kommunikasjonsevne.�
– â¤?bli kjent med speiderbevegelsen i andre land

Den utvalgte gruppen forplikter seg til de oppsatte samlingene/forberedelsene før avreisen og må etter hjemkomsten presentere prosjektet i form av foredrag eller lignende ved kretsens årsmøte i mars/april 2007, og et fremlegg ved en av kretsens speidersamlinger (Tenkedagen) og et temakurs om internasjonal speiding (2-3 timer.)

PÅMELDING:
Er dine troppsspeidere eller ditt roverlag interessert i denne fantastiske muligheten til å reise til et spennende samarbeidsland i hjertet av Sør-Afrika?

Dere melder dere på ved å delta ved vårt obligatoriske informasjonsmøte på:
Husmorsalen på Kobbervik mandag 16.januar kl. 19:00 ⤻ enkel bevertning!
Inngang ved siden av prestekontoret.
(Troppsleder/lagleder og -assistent, med 1-2 speidere/rovere må møte)
Meld din ankomst til 906 88 779 (Vibeke),
eller via mail: nbk@scout.no

Speiderhilsen fra oss i komiteen:
Vibeke Berge Almskog (Kretsstyret)
Torgeir Feyling ( Hyggen)
Ingrid Nørstebø Laache (Sætre)


  • Åpen dag hos oss!

    Onsdag 31. august ønsker vi velkommen til alle som er nysgjerrig på hva man driver med i speidern hos oss. Det blir morsomme aktiviteter og litt å bite i. Alder ingen hindring, her er alle velkommen! Aktivitetene finner man på/rundt speiderhuset vårt i Helleristningen 59 (rett bak Åskollen skole). Vi begynner klokken 18.00! Vel møtt!


  • Velkommen til oppstart høsten 2021

    Da er vi klare for å finne frem skjorte, skjerf, kompass og kniv! Småspeiderne (1.-4. klasse) fortsetter på onsdager, mens speiderne i Troppen (5.-10. klasse) fortsetter møtene sine på torsdager. Oppstart for småspeiderne er onsdag 25. august klokken 17:30. Troppen starter opp torsdag 26. august klokken 18:00. Velkommen!


  • Oppdatering rundt aktivitetene våre i november

    Speidere skal alltid være beredt, og dette trener vi på hver eneste dag. Enten det gjelder praktiske ting slik som knuter, førstehjelp og kartkunnskap – eller mer mellommenneskelige ting slik som samhold, vennskap og samarbeid. Det er derimot ikke alt vi kan klare å være forberedt på, og ha kontroll på uten videre. Vi ser…